W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Fundację W Drogę z siedzibą w Obornikach Śląskich Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę:

  • Administratorem danych osobowych jest Fundacja W Drogę z siedzibą w Obornikach Śląskich pod adresem ul. Asnyka 2, 55-120 Oborniki Śląskie
  • Fundacja W Drogę przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zarejestrowania udziału w zajęciach oraz możliwości kontaktu, aby potwierdzić uczestnictwo lub przypomnieć uczestnikowi o terminie zajęć.
  • Przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody, (art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.